PRIVACYVERKLARING SOLLICITANTEN

Elinex Power Solutions B.V. vindt de privacy van haar externe en interne sollicitanten belangrijk. Wanneer een sollicitant solliciteert via het sollicitatieformulier verzamelt Elinex informatie (persoonsgegevens, cv en motivatiebrief). Deze persoonsgegevens worden door Elinex op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat Elinex persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetgeving. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Elinex de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten van Elinex.

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan de veranderde wetgeving te blijven voldoen. Bezoek deze pagina daarom regelmatig om op de hoogte te blijven van deze veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

Doeleinden

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Elinex worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door Elinex gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Elinex verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van Elinex zijn

  • het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij Elinex;
  • de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van Elinex;
  • contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen;
  • het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures;
  • indien het onderdeel is van de selectieprocedure aan het bureau dat een assessment afneemt; en Elinex kan de gegevens van sollicitanten gebruiken voor het analyseren van de tevredenheid van de sollicitanten over het wervings- en selectieproces.

Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

Gegevens van sollicitanten

Elinex verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of door middel van formulieren en/of aangehechte cv’s via de vacaturepagina. Elinex verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, adres etc.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, etc.), arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties, etc.).

Elinex verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan Elinex verstrekt, geeft de sollicitant toestemming aan Elinex om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden. De gegevens van sollicitanten die door Elinex worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

Openbaar maken van gegevens van sollicitanten

Elinex kan bepaalde gegevens van sollicitanten onthullen aan derde partijen die diensten aan Elinex leveren. Bijvoorbeeld een assessmentbureau, indien bij de uitvoering van deze diensten gegevens van sollicitanten moeten worden gebruikt en/of gecreëerd voor de uitvoering van het werving- en selectieproces.

Elinex verkoopt en verhandelt géén gegevens van sollicitanten aan enige derde partij. Elinex kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht, bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld de bevoegde opsporingsautoriteiten.

Het bewaren van gegevens van sollicitanten

Elinex bewaart gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwijdert Elinex de gegevens van sollicitanten en alle identificeerde kenmerken uit haar database, uiterlijk vier weken na het beëindigen en/of afronden van de sollicitatieprocedure. Indien van deze termijn wordt afgeweken, bijvoorbeeld indien de sollicitant een klacht heeft ingediend over de sollicitatieprocedure, dan wordt de sollicitant hierover geïnformeerd.

Beveiliging

Elinex maakt gebruik van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. Elinex heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. Elinex tracht zoveel als financieel en technisch mogelijk haar beveiligingsprocedures uit te breiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Elinex die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van Elinex. Elinex personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van Elinex bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. Elinex zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. Elinex waarborgt ook (contractueel) dat derde partijen en bedrijfsonderdelen die namens Elinex gegevens van sollicitanten verwerken, adequate maatregelen treffen conform de wettelijke eisen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via avg@elinex.com.

Terugkeren

Meld je aan voor de Elinex nieuwsbrief:

25 november 2020 - 16:28 - Ben jij een geboren 'leider' en op zoek naar een baan? Ons projectteam heeft een mooie functie voor een ervaren tec… https://t.co/p5R3UPjRhA
19 november 2020 - 13:11 - Op zoek naar een meewerkstage Marketing & Communicatie? 👩🏼‍💻 Om onze ideeën uit te voeren hebben wij jouw hulp nodi… https://t.co/JGOdIkDbwL
12 november 2020 - 14:51 - Elinex versterkt haar online aanwezigheid in samenwerking met de digitale denkers van @GoosOnline 👨🏼‍💻 #klantreis… https://t.co/kyWYPXgxGn
4 november 2020 - 11:14 - Oost west, thuis best! Deze maand starten maar liefst 5 nieuwe medewerkers bij Elinex 🙌🏼 https://t.co/QmfGJZkFuW
29 oktober 2020 - 16:32 - Zoals klanten van ons gewend zijn leveren wij altijd de beste kwaliteit noodstroomvoorzieningen. Zie in deze video… https://t.co/fIQzmOLteA
22 oktober 2020 - 14:27 - Houd Elinex dichtbij! Wat als de #stroom uitvalt? https://t.co/0jigkAS2Fg https://t.co/C8BmA4QvTJ
15 oktober 2020 - 17:07 - De start van een groot noodstroomproject voor een klant in Ghana! Meewerken aan zo’n mooi project? Solliciteer dan… https://t.co/qEX0E7YS1P
12 oktober 2020 - 16:28 - Team Elinex heeft er mankracht bij 👨🏻‍🤝‍👨🏽 Samen gaan we onze processen nog beter maken! Klik op de link voor meer… https://t.co/hyObtXza9Z
8 oktober 2020 - 16:29 - Elinex heeft @ElevenSportsBEn ontzorgd met de verhuizing van haar noodstroomvoorziening en onderhoudt tevens de UPS… https://t.co/gytxjIFGdJ
1 oktober 2020 - 16:36 - Met meer dan 300 zorglocaties verdeeld over Zuid-Holland zorgt @ipsedebruggen in samenwerking met Elinex voor een v… https://t.co/0NLISzdF0Q
7 september 2020 - 17:12 - Voor onze afdeling Order Fulfilment zijn wij op zoek naar een enthousiaste werkvoorbereider met een flexibele, klan… https://t.co/HRb5179EJ0
2 september 2020 - 15:44 - Welkom in ons team Giovanni en Job 🤩 Lees jij dit bericht en ben je toevallig op zoek naar een nieuwe uitdaging? Be… https://t.co/XB4RzmAMA0
27 augustus 2020 - 12:12 - Dankzij onze #noodstroomvoorziening kan het wetenschappelijk onderzoek door @vib_mec_core blijven plaatsvinden tijd… https://t.co/Fc18F9V7aH
20 augustus 2020 - 15:30 - Van iedere ruimte kan nu een modulair datacenter gemaakt worden! Lees meer over het @Huawei Fusion Model Modulair D… https://t.co/f3MS91c4wH
13 augustus 2020 - 16:20 - Een noodstroomconfiguratie buiten de bedrijfsmuren opstellen is pure winst. Zeker als de noodstroomvoorziening niet… https://t.co/BvrBXFWoi9
6 augustus 2020 - 11:15 - Elinex mocht de noodstroomvoorziening realiseren voor het onlangs geopende gemechaniseerde nationaal distributiecen… https://t.co/n9CxL9SDP8
30 juli 2020 - 11:47 - Wij zijn op zoek naar elektromonteurs die zich verder willen specialiseren op het gebied van noodstroom UPS-project… https://t.co/wlZ9dkEhJj
23 juli 2020 - 14:54 - Zie hier het begin van een (maatwerk) noodstroomoplossing voor locaties van Rijkswaterstaat langs de rijkswegen! Me… https://t.co/XTkV5gC6AX
16 juli 2020 - 16:22 - Dankzij Marius is het gras bij Elinex altijd groener 🌱 Bekijk onze vacatures via https://t.co/phfL7m1ML7 https://t.co/mqozH5sMZH
9 juli 2020 - 12:40 - Inmiddels zijn @GlobaleDC en Elinex al 11 jaar partners. Ook voor het onlangs opgeleverde derde datacenter is Eline… https://t.co/tYOyr980IS